مطالب توسط پوریا زینال زاده

رقابت ترجمه انسانی و ترجمه ماشینی در کره جنوبی

در ۲۱ فوریه‌ی ۲۰۱۷، در سئول کره‌ی جنوبی، میان ترجمه‌ی انسانی و ترجمه‌ی ماشینی رقابتی برگزار خواهد شد. در این رقابت ۴ مترجم حرفه‌ای مستقیماً در برابر ۳ غول ماشین ترجمه قرار خواهند گرفت و به مسابقه و رقابت خواهند پرداخت.