با استفاده از این صفحه می‌توانید آخرین وضعیت سفارش خود را مشاهده کنید. برای این کار کافیست شماره‌ی سفارش خود را وارد کرده و دکمه‌ی پیگیری را فشار دهید. اگر وضعیت سفارش نمایش داده نشد و یا یافت نشود، لطفاً به موارد زیر دقت فرمایید:

  • از اینکه شماره‌ی سفارش را درست وارد کرده‌اید اطمینان حاصل کنید.
  • سفارش‌هایی که هنوز ثبت نهایی نشده‌اند (مرحله‌ی قیمت‌گذاری) دارای وضعیت سفارش تعریف‌شده‌ای نیستند.
  • پس از ثبت نهایی سفارش، چند ساعت صبر کنید تا پیگیریِ وضعیت برای آن فعال شود.

به جز در موارد فوق، چنانچه هنوز هم نمی‌توانید سفارش خود را پیگیری کنید، یک درخواست پشتیبانی جدید ایجاد نمایید.

اطلاعات سفارش

پیگیری سفارش

Enter the order number you would like to track in the form below.